Anunturi 2017

 • 3.12.2017
  ANUNT | TEMATICA
  Conform H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu metodologia de concurs, organizeaza concurs pentru urmatoarele posturi si temporar vacante;

  Functia                                Compartiment       nr. Posturi    perioada postului          nivel studii                  

  1. Ingrijitoare                                      bloc alimentar                1                   nedeterminat          studii elementare
  2. Muncitor calificat (croitorie)        muncitori (meserii)        1                  nedeterminat          studii elementare
  3. Spalatorie                                         spalatorie                        1                  nedeterminat           studii elementare
  4. Infirmiera                                           Chirurguie Gen.            1                   nedeterminat          calificare infirmiera
  5. Infirmiera                                           Camera Garda              1                   nedeterminat          calificare infirmiera
  6. Infirmiera                                           Obstretica Ginec.         1                   nedeterminat          calificare infirmiera
  7. Infirmiera                                           Obstretica Ginec.         1                       determinat          calificare infirmiera
  8. Infirmiera                                           Bloc Operator               1                   nedeterminat          calificare infirmiera
   

   

  Data si ora concursului  27.12.2017  ora 09:30

   

  Dosarele pentru inscriere se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii in Ziarul Cuget Liber.

  In conformitate cu art.8 a HG. 286/2011, comisia de concurs, precum si comisia de solutionare a contestatiilor trebuie constituite prin act administrativ al managerului, cel tarziu pana la data publicarii anuntului, respectand prevederile actului sus-mentionat d enominalizare si constituire a membrilor comisiei.

   TEMATICI SI BIBLIOGRAFI

  Tematica so bibliografia pentru ocuparea unui post de In INFIRMIERA

  TEMATICA

  • Igiena spitaliceasca (igiena saloanelor, igiena individuala, igiena alimentatie);
  • Dezinfectie – dezinsectie-deratizare in unitatile sanitare;
  • Local si rolul infirmierei in sistemul infirmierei in sistemul de ingrijire al pacientului;
  • Codul etic al infirmierei;
  • Statutul infirmierei;
  • Nivelul de cunostinte si abilitati ale infirmierei;
  • Dezbracarea si imbracarea pacientilor;
  • Pregatirea patului fara pacient;
  • Pregatirea patului cu pacient;
  • Prevenirea escarelor de decubit
  • Servirea bolnavului la pat

   

  BIBLIOGRAFIE

   

  • Ghidul infirmierei – Sora Lungu Nicolae
  • Tehnica ingrijirii bolnavului – Dr. Mozes Carol
  • Ordinul M.S. 916/2006 privind infectiile nosocomiale
  • Ordinul 219/2002 privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor
  • Ordinul 261/2007 privind curatarea, eezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

  *Ordinul MS NR.1226/03.12.2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

 

 

 • 21.11.2017Amanare post vacant – Consilier juridic
 • 13.11.2017Rezultate selectie dosare – Consilier juridic
 • 02.11.2017Anunt Consilier juridic
 • 19.10.2017Dispozitie amanare concurs
 • 27.09.2017 – Spitalul Orășenesc Hârșova organizează concurs în data de 19.10.2017 pentru următoarele posturi vacante, perioada nedeterminată:
  – Asistent Medical Generalist (MOAȘĂ) – Compartiment Obstetrică Ginecologie – 2 posturi
  – Asistent Medical Generalist – Compartiment ATI – 2 posturi
  – Asistent Medical Generalist – Compartiment Neurologie – 1 post
  – Asistent Medical Sănătate Publică – Compartiment Nozocomiale – 1 post
  – Infirmieră – Compartiment Neurologie – 1 post
  – Liftier – 1 post
  – Portar – 2 posturi
  – Brancardier – 1 post